Районна газета

РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРАСНОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

Підвищення рівня конкурентоздатності та інноваційності, збільшення внеску у загальні обсяги виробництва, створення нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, формування стабільного джерела доходів бюджету, насичення споживчого ринку якісними товарами і послугами для задоволення потреб населення, формування середнього класу для забезпечення соціальної стабільності є одним із основних завдань соціально-економічного розвитку району.

ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Сумській області був проведений моніторинг дотримання законодавства про захист прав споживачів при наданні послуг ринків та порядку реалізації на їх територіях продовольчих товарі.

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА КРАСНОПІЛЬЩИНІ

«В сучасних умовах соціально-економічного розвитку району мале підприємництво виступає важливим чинником створення сприятливих умов для зменшення рівня безробіття, насичення ринку товарами і послугами, покращення наповнення місцевих бюджетів, підвищення рівня життя населення.» - зазначив начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Краснопільської райдержадміністрації

Аналізуючи стан та перспективи розвитку малого підприємництва необхідно відмітити, що малий та середній бізнес є невід’ємною  частиною економіки Краснопільського району.