Районна газета

НАДАННЯ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ СПЛАЧЕНИХ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ СУБ’ЄКТАМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

До уваги суб’єктів малого  підприємництва району!

Програмою розвитку малого та середнього підприємництва у Краснопільському районі на 2017-2019 роки, яка затверджена рішенням сесії Краснопільської районної ради від 22.11.2017, передбачені кошти на 2018 та 2019 роки для надання  часткової  компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманим  суб’єктами  малого підприємництва  у державних банківських установах.

Краснопільська районна державна адміністрація повідомляє, що для участі в   конкурсі  з отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах,  суб’єкту малого підприємництва необхідно  в термін до 16 квітня 2018 року   подати в комунальну установу «Сумський обласний Фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради (40030, м. Суми, вул. Кооперативна,3 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) документи, передбачені “Правилами надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах» (додаток 2 до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Краснопільському районі на 2017-2019 роки».

При цьому повідомляємо, що засідання районної конкурсної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів районного бюджету часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах, відбудеться 3 травня 2018 року о 10 годині в залі засідань управління агропромислового та економічного розвитку і торгівлі Краснопільської районної державної адміністрації, за адресою смт Краснопілля, вул. Мезенівська,1.

Для одержання додаткової інформації звертатись до комунальної установи «Сумський обласний Фонд підтримки підприємництва (0542) 659-117 та в управління агропромислового та економічного розвитку і торгівлі Краснопільської районної державної адміністрації,  смт Краснопілля, вул. Мезенівська,2, тел. 7-14-48.

Додаток 

до Програми розвитку    малого тасереднього підприємництва в Краснопільському районі  на 2017-2019 роки

Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами,отриманими суб’єктами малого підприємництвау державних банківських установах

Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017–2019 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2016 року, із змінами від 15.09.2017 та 20.12.2017    

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

Фонд – комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради.

Суб’єкт підприємництва – суб’єкт малого підприємництва, який відповідає критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

Проект – ініціатива Суб’єкта підприємництва з розвитку власної підприємницької діяльності (бізнесу).

Банк – державна банківська установа.

Кредит – кредит, який надається Банком Суб’єкту підприємництва для фінансування реалізації Проекту.

Компенсація – часткова компенсація Суб’єкту підприємництва сплачених відсотків за Кредитом, яка надається відповідно до цих Правил.

Максимальна відсоткова ставка – максимальна відсоткова ставка за Кредитом, у розмірі якої може бути надана Компенсація, та яка застосовується відповідно до цих Правил з метою створення рівних умов щодо отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва, що здійснюють підприємницьку діяльність в умовах, які відрізняються (галузі, ринки, обсяги діяльності,   неоднаковий доступ до ресурсів, різні умови за Кредитами тощо).

Районна  програма – програма розвитку малого та середнього підприємництва, прийнята Краснопільською  районною радою , що включає надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими Суб’єктами підприємництва у державних банківських установах.

Районна  конкурсна комісія – постійно діючий орган, який утворюється на підставі спільного розпорядження голови Краснопільської  районної державної адміністрації та голови Краснопільської районної ради  з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів районного бюджету.

Обласна конкурсна комісія – постійно діючий орган, який утворюється на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету.

Прогнозний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації Суб’єкту підприємництва протягом всього терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил, не обмежуючись поточним бюджетним роком.

Прогнозний поточний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації у поточному бюджетному році, яка фактично надана Суб’єкту підприємництва рішенням конкурсної комісії (в тому числі рішеннями, прийнятими у попередньому бюджетному році) та складається з суми фактично перерахованих коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва в поточному бюджетному році станом на визначену дату та суми майбутніх (по відношенню до визначеної дати) прогнозних (розрахункових) коштів Компенсації, що мають бути перераховані Суб’єкту підприємництва до кінця поточного бюджетного року, включаючи місяць грудень, але в будь-якому разі не пізніше завершення терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил.

Нерозподілений залишок – частина обсягу коштів районного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, що розраховується на визначену дату як різниця між загальною сумою коштів, виділеною станом на вказану дату рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування на фінансування надання Компенсації Суб’єктам підприємництва відповідно до цих Правил, та сумою Прогнозного поточного розміру Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, які на вказану дату отримали позитивне рішення відповідної конкурсної комісії.

1.2. Ці Правила визначають умови та механізм надання фінансової підтримки Суб’єктам підприємництва шляхом надання Компенсації.

1.3. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок районного бюджету, шляхом їх перерахування на банківські рахунки Суб’єкта підприємництва.

1.4. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва за рахунок  бюджету Краснопільського району, якщо Суб’єкт підприємництва зареєстрований та здійснює підприємницьку діяльність на його території, та у разі попереднього затвердження Краснопільською районною радою Програми підтримки малого та середнього підприємництва (районна програма).

1.5. Компенсація Суб’єкту підприємництва за рахунок обласного бюджету є додатковою до Компенсації, наданої такому Суб’єкту підприємництва за рахунок районного бюджету  та може надаватися лише у разі одночасного виконання наступних умов:

а) попереднього затвердження Краснопільською районною радою  районної  програми з урахуванням умов Обласної програми;

б) попереднього надання Суб’єкту підприємництва Компенсації за рахунок районного бюджету  відповідно до районної програми.

1.6. Безпосереднє перерахування коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснює Фонд на договірних засадах відповідно до цих Правил.

2. Умови надання Компенсації

2.1. Право на отримання Компенсації  Суб’єктам підприємництва надається на конкурсних засадах.

2.2. Загальний обсяг Компенсації за період дії Програми  за рахунок районного бюджету  та обласного бюджету складає  80% (вісімдесят  відсотків) номінального розміру Максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами.

2.3. Максимальна відсоткова ставка визначається у наступному порядку:

а) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом не перевищує подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату засідання районної  конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює номінальній відсотковій ставці за Кредитом;

б) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, яка діяла на дату засідання районної  конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України, яка діяла на дату засідання районної  конкурсної комісії.

2.4. За рахунок коштів районного бюджету  Суб’єкту підприємництва  надається Компен­сація у розмірі 40% (сорок  відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених п.1.4. цих Правил.

2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва  надається Компен­сація у розмірі 40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених  п.1.5 цих Правил.

2.6. Компенсація не надається Суб’єкту підприємництва на сплату прострочених відсотків за користування Кредитом, на погашення штрафних санкцій та (або) пені за користування Кредитом, а також на сплату відсотків за користування Кредитом у разі прийняття Банком рішення щодо підвищення відсоткової ставки внаслідок невиконання договірних зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком.

2.7. Районною  програмою передбачається, що право на отримання Компенсації за рахунок коштів районного  бюджету  мають Суб’єкти підприємництва, які:

а) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність не менше 1 (одного) року до дати звернення щодо надання Компенсації;

б) не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України;

в) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Краснопільського району;

г) не перебувають у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства;

д) не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

е) не здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю;

ж) не отримують фінансову підтримку за Проектом (Кредитом), поданим на розгляд районної  конкурсної комісії з метою розгляду питання щодо надання Компенсації, за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо), за винятком Обласної програми відповідно до цих Правил;

з) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань за Кредитом, зокрема: зобов’язань щодо погашення основної заборгованості за Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати відсотків за користування Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, пені; та (або) інших грошових зобов’язань за кредитним договором, відповідно до якого Суб’єкту підприємництва надано Кредит;

и) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань перед Банком та іншими державними та недержавними банківськими установами.

2.8. Право на отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету мають Суб’єкти підприємництва, які отримали позитивне рішення районної  конкурсної комісії щодо надання Компенсації.

2.9. Суб’єкт підприємництва може отримати Компенсацію за кількома Кредитами з врахуванням обмежень, визначених цими Правилами.

2.10. Компенсація за кожним з Кредитів Суб’єкта підприємництва  надається Суб’єкту підприємництва за будь-який  період нарахування та сплати відсотків, заявлений Суб’єктом підприємництва, тривалість якого  не перевищує 18 (вісімнадцять) календарних місяців, і який знаходится в межах періоду з 01 липня 2017 року по 31 грудня 2019 року включно, за наявності фінансування  передбаченому в  районному бюджеті.

Компенсація  надається  лише за ті дні у межах зазначеного календарного періоду, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувалися відсотки за Кредитом.

Компенсація надається за кредитами отриманими Суб’єктом підприємництва як до 01 липня 2017 року, так і після 01 липня 2017 року, в тому числі й за Кредитами, погашеними Суб’єктом підприємництва станом на дату звернення такого Суб’єкта  щодо надання йому Компенсації;

2.11. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил у разі, якщо умови та порядок надання Компенсації, передбачені відповідною районною  програмою, відповідають умовам та порядку, передбаченим цими Правилами, та у разі виділення коштів з  районного  бюджету на фінансування  районної програми.

2.12. Районною  програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво,  вівчарство, свинарство, переробка молока,  виробництво продуктів харчування та перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області.

Відповідно до цих Правил передбачається надання пріоритетів під час проведення конкурсного відбору для надання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету наступним Проектам Суб’єктів підприємництва:

а) що  реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності з числа зазначених у п.2.12 цих Правил;

б) що  реалізуються Суб’єктами підприємництва, які  зареєстровані та  здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаних територіальних громад області.

Зазначені пріоритети надаються під час проведення конкурсного відбору Проектів в порядку, передбаченого цими Правилами.

2.13. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті Суб’єкт підприємництва сплачує Банку відсотки за Кредитом.

 

3. Порядок отримання Компенсації з районного бюджету

3.1. Надання Компенсації з районного бюджету  здійснюється на конкурсних засадах, шляхом прийняття відповідного рішення районною конкурсною комісією.

3.2. Районна  конкурсна комісія проводить конкурсний відбір Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів відповідно районного бюджету   у порядку, визначеному цими Правилами.

3.3. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду  наступні документи:

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком А до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування Проекту, який подавався Суб’єктом підприємництва до Банку з метою отримання Кредиту;

в) завірену копію кредитного договору (довідка-витяг з Умов та Правил надання кредиту публічної оферти)  на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами, що є частиною кредитного договору;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) оригінали довідок про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є)  витяг  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

ж) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб). У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємства на основі модельного статуту;

з) завірені копії фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за попередній річний звітний період, за останній звітний період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для Суб’єктів підприємництва-юридичних осіб);

и) завірену копію податкової   декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року  (для Суб’єктів підприємництва – фізичних  осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування); копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є   платниками податку на загальній          системі оподаткування);

і) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо);

ї) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

Завірені копії документів, які подаються Фонду, завіряються наступним чином:

а) для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

б) для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа.

Фонд зобов’язаний перевіряти наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва.

3.4. Фонд не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття поданих Суб’єктом підприємництва документів, визначених пунктом 3.3 цих Правил, зобов’язаний отримати від Краснопільської районної державної адміністрації письмове підтвердження  виконання вимог, зазначених у п.2.11 цих Правил.

Фонд отримує таке підтвердження з дотриманням установленого терміну щоразу при поданні кожним Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність підтверджень, отриманих раніше від  Краснопільської районної державної адміністрації.

Фонд може отримувати зазначене вище підтвердження один раз при поданні пакетів документів від кількох Суб’єктів підприємництва, але з дотриманням установленого терміну.

Фонд визначає Прогнозний поточний розмір Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, та розраховує суму Нерозподіленого залишку районного  бюджету   з     врахуванням      інформації,     отриманої від          Краснопільської районної державної адміністрації.

Під час розрахунку суми Нерозподіленого залишку районного  бюджету враховуються рішення районної  конкурсної комісії щодо надання Компенсації у поточному бюджетному році, прийняті у минулому бюджетному році.

3.5. Фонд повертає пакет документів Суб’єкту підприємництва без розгляду з письмовим поясненням причин залишення без розгляду:

а) у разі неотримання від Краснопільської  районної державної адміністрації  письмового підтвердження, зазначеного у п.3.4 цих Правил;

б) у разі невиконання вимог, зазначених у п.2.11 цих Правил, в тому числі якщо таке невиконання вимог підтверджене письмово районною державною адміністрацією  у порядку, зазначеному в п.3.4 цих Правил;

в) у разі, якщо Нерозподілений залишок районного бюджету є недостатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа тих, які мають право на таку Компенсацію за рахунок коштів районного бюджету та подали Фонду передбачений цими Правилами пакет документів.

3.6. У разі виконання вимог, зазначених у п.2.11 цих Правил, та якщо Нерозподілений залишок районного      бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації є достатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа заявників, Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання підтвердження, зазначеного у п.3.4 цих Правил, аналізує пакет документів, наданий Суб’єктом підприємництва відповідно до цих Правил, та з’ясовує відповідність Суб’єкта підприємництва умовам цих Правил, за результатами чого складає висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі.

При цьому Фонд визначає Прогнозний розмір Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, Прогнозний розмір Компенсації визначається у національній валюті України – гривні, виходячи з офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду.

3.7. Фонд направляє висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі відповідній районній державній адміністрації. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, додається також копія повного пакета документів, наданого Суб’єктом підприємництва.

Одночасно Фонд письмово інформує Краснопільську  районну державну адміністрацію  про суму Прогнозного розміру Компенсації Суб’єкту підприємництва, Прогнозного поточного розміру Компенсації Суб’єкту підприємництва та Нерозподіленого залишку районного  бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва.

3.8. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є негативним, Фонд повідомляє про це також Суб’єкта підприємництва та повертає йому поданий пакет документів разом з письмовою аргументованою відмовою.

3.9. Якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, Краснопільська районна державна адміністрація  передає його разом з документами, отриманими від Фонду, секретарю районної  конкурсної комісії для розгляду на засіданні районної  конкурсної комісії та проведення конкурсного відбору.

3.10. Правовий статус, процедура створення та організація роботи районної  конкурсної комісії, а також порядок проведення конкурсного відбору районною  конкурсною комісією Проектів Суб’єктів підприємництва  визначається положенням        (додаток Б до цих Правил).

Про майбутні дату, час та місце засідання районної  конкурсної комісії  Суб’єкти підприємництва та громадськість інформуються                                                                                                    через оголошення, які районна державна адміністрація розміщує  на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, офіційному веб-сайті районної ради та не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації;

Зазначені оголошення можуть розміщуватися (публікуватися) неодноразово до дати засідання районної  конкурсної комісії.

Засідання районної  конкурсної комісії відбувається не раніше, ніж через 1 (один) календарний місяць з дати оприлюднення (публікації) першого оголошення в місцевих друкованих засобах масової інформації.

Оголошення про наступні засідання районної  конкурсної комісії не можуть розміщуватися (публікуватися), поки не відбудеться засідання районної  конкурсної комісії, яке вже оголошено, за винятком, коли зміст попередніх оголошень змінюється.

Зміна змісту оголошень здійснюється у порядку, аналогічному для розміщення (публікації) оголошень про засідання районної  конкурсної комісії.

У разі зміни змісту оголошень про засідання районної  конкурсної комісії обов’язково змінюється дата проведення засідання, при цьому з моменту розміщення (публікації) змін до оголошення до дати засідання районної  конкурсної комісії повинно минути не менше 1 (одного) місяця.

3.11. Районна  конкурсна комісія приймає рішення щодо визначеного Проекту Суб’єкта підприємництва:

а) за наявності позитивного висновку Фонду про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі;

б) з врахуванням терміну надання Компенсації, зазначеного у п.2.10 цих Правил, але одночасно в межах Нерозподіленого залишку районного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва, інформація про який отримана від Фонду;

в) з врахуванням виконання інших вимог та умов, зазначених у пп.2.10, 2.11 цих Правил;

г) з дотриманням порядку проведення конкурсного відбору, визначеного цими Правилами.

У разі, якщо Нерозподілений залишок є недостатнім для проведення конкурсного відбору відповідно до цих Правил, засідання районної  конкурсної комісії не проводиться.

У разі, якщо Нерозподілений залишок не повністю розподілений за результатами засідання районної конкурсної комісії, решта може розподілятися на наступних засіданнях районної конкурсної комісії.

Сума Нерозподіленого залишку може бути збільшена шляхом прийняття рішення Краснопільською районною радою  щодо виділення додаткових коштів з районного  бюджету на фінансування районної програми.

3.12. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення районною конкурсною комісією конкурсного відбору районна державна адміністрація  інформує Фонд про результати конкурсного відбору шляхом направлення на його адресу листа за підписом керівника районної державної адміністрації , в якому зазначається інформація про переможців конкурсного відбору, та додає до листа оригінал протоколу засідання районної  конкурсної комісії.

3.13. Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання документів, визначених п.3.12 цих Правил, інформує Суб’єкта підприємництва про результати конкурсного відбору.

3.14. З Суб’єктами підприємництва, чиї Проекти були відібрані переможцями за результатами конкурсного відбору, Фонд укладає договори про надання Компенсації за формою згідно додатку Г до цих Правил.

Строк дії договору про надання Компенсації має визначатися як період надання Компенсації, зазначений у п.2.10 цих Правил, та  наступні 48 (сорок вісім) календарних місяців.

Суб’єкт підприємництва має право відмовитися від укладення договору про надання Компенсації за результатами конкурсного відбору шляхом направлення Фонду відповідного письмового повідомлення – у такому разі договір не укладається, і Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації з моменту отримання Фондом зазначеного повідомлення. Сума коштів відповідного місцевого бюджету, яка внаслідок такої відмови не використовується на надання Компенсації, збільшує розмір Нерозподіленого залишку та може бути розподілена під час наступних засідань районної  конкурсної комісії.

Відмова Суб’єкта підприємництва від укладення договору про надання Компенсації не позбавляє його права звертатися до Фонду в майбутньому  щодо надання Компенсації за тим самим Кредитом.

3.15. Суб’єкт підприємництва, який не отримав Компенсацію за результатами конкурсного відбору відповідно до рішення районної конкурсної комісії, має право на повторне звернення до Фонду для розгляду та оцінювання свого Проекту районною  конкурсною комісією на наступних засіданнях. При цьому результати оцінювання Проекту на попередніх засіданнях районної   конкурсної комісії не беруться до уваги.

3.16. Договором  про надання Компенсації передбачається термін надання компенсації, який не повинен перевищувати   на 18  (вісімнадцяти) календарних місяців в межах не більше 3 (трьох) бюджетних років. Під час укладення договору в ньому  обумовлюється, що надання Компенсації у поточному та наступному бюджетному роках здійснюється у разі виділення з районного  бюджету цільового фінансування.

3.17. Договором про надання Компенсації передбачається перерахування Фондом коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва окремими траншами, як правило щокварталу, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за календарним кварталом, за який має бути перерахована Компенсація, за умови надання Суб’єктом підприємництва документів, передбачених цими Правилами.

Як винятки із вищезазначеного правила, Договором про надання Компенсації може передбачатися:

а) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за минулі періоди, з врахуванням п.2.10 цих Правил, не пізніше дня перерахування чергового траншу Компенсації за календарний квартал;

б) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за жовтень та (або) листопад поточного бюджетного року не пізніше 25 грудня поточного бюджетного року;

в) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за грудень минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року;

г) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за четвертий календарний квартал поточного бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року.

3.18. Для перерахунку траншу Компенсації за відповідний календарний квартал Суб’єкт підприємництва надає Фонду наступні документи:

а) оригінал заяви про надання траншу Компенсації за відповідний календарний квартал у довільній формі з посиланням на реквізити укладеного договору про надання Компенсації та розрахунком суми траншу Компенсації відповідно до цих Правил;

б) завірені копії платіжних доручень, що підтверджують сплату Банку відсотків за користування Кредитом у відповідному календарному кварталі;

в) оригінал листа Суб’єкта підприємництва, в якому наводиться вичерпний перелік державних та недержавних банківських установ, з якими у Суб’єкта підприємництва є чинні договори про надання банківських послуг станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання заяви Фонду;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання заяви Фонду;

д) оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

є) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній  письмовій формі, зазначеної у пп. і) п.3.3  цих Правил.

19. Фонд визначає суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Сума траншу Компенсації визначається у національній валюті України – гривні.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, то сума чергового траншу Компенсації розраховується, виходячи з офіційного валютного курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до валюти сплати відсотків на кожну дату нарахування Банком сплачених Суб’єктом підприємництва відсотків за Кредитом, при цьому якщо на певну дату курс гривні до валюти сплати відсотків був нижчим, ніж на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації – то при розрахунку суми чергового траншу Компенсації враховується курс гривні на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації.

3.20. Надання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснюється на підставі укладення додаткової угоди  до договору про надання Компенсації, який укладається відповідно до п.3.14 цих Правил між Суб’єктом підприємництва та Фондом. У додатковій угоді зазначається: сума траншу Компенсації, визначена Фондом відповідно до п.3.19 цих Правил; період, за який надається транш Компенсації; терміни перерахування траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва; реквізити поточного рахунку Суб’єкта підприємництва, відкритого у банківській установі, на який буде здійснюватися перерахування траншу Компенсації. Форма додаткової угоди до договору про надання Компенсації наводиться у Додатку Д до цих Правил.

3.21. Фонд на підставі документів, визначених у п.3.18 цих Правил, та додаткової угоди  до договору про надання Компенсації, укладеної відповідно до п.3.20 цих Правил, здійснює реєстрацію зобов’язань в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області та повідомляє районну державну адміністрацію  про необхідність здійснення фінансування та його обсяг.

Районна державна адміністрація  перераховує на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, відповідну суму коштів.

3.22. Фонд перераховує суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва, відкритий у банківській установі, у термін, визначений у відповідній додатковій угоді до договору про надання Компенсації.

3.23. Суб’єкт підприємництва сплачує Фонду наступні комісійні платежі за надання послуг відповідно до цих Правил:

а) за розгляд заяви, зазначеної у п.3.3 цих Правил, – 500 (п’ятсот) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – у термін не раніше виконання вимог п.3.4 цих Правил, але до моменту виконання вимог п.3.6 цих Правил;

б) за розгляд заяви, зазначеної у п.3.18 цих Правил, – 500 (п’ятсот) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – не пізніше подання зазначеної заяви;

в) за перерахування траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва – 1% (один відсоток) від суми перерахованого траншу Компенсації – не пізніше перерахування траншу.

Зазначені суми отриманих доходів від сплати Суб’єктами підприємництва комісійних платежів використовуються Фондом на фінансування своєї поточної діяльності.

3.24. Фонд може призупинити перерахування чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, якщо документами, вказаними у п.3.18 цих Правил, підтверджується систематичне погіршення платоспроможності Суб’єкта підприємництва, виникнення погашених або непогашених прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед будь-якими державними та недержавними банківськими установами.

У такому разі Фонд невідкладно інформує про це  районну державну адміністрацію, а та в свою чергу  районну  конкурсну комісію. Районна  конкурсна комісія приймає рішення щодо надання або ненадання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва.

3.25. Надання Компенсації Суб’єкту підприємництва за рахунок коштів районного  бюджету припиняється рішенням районної  конкурсної комісії за поданням Фонду, якщо Фондом в період дії договору про надання Компенсації отримане підтвердження невідповідності Суб’єкта підприємництва будь-яким з наступних умов:

а) умовам п.1.4, пп.в) п.2.7 цих Правил щодо реєстрації та здійснення підприємницької діяльності на відповідній території;

б) умовам пп. б), г), д), е), ж) п.2.7 цих Правил.

3.26. Перерахування Фондом Компенсації Суб’єктам підприємництва за рахунок коштів відповідного районного  бюджету за договорами про надання Компенсації, укладеними у минулому бюджетному році, здійснюється у разі виділення коштів з районного бюджету у поточному році на фінансування районної  програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

Порядок перерахування Компенсації здійснюється у відповідності з пунктами 3.18-3.25 цих Правил.

У разі, якщо сума виділених коштів з районного бюджету є недостатньою для перерахування Фондом Компенсації всім Суб’єктам підприємництва в поточному бюджетному році за рахунок коштів  районного бюджету, з якими у попередньому бюджетному році були укладені договори про надання Компенсації, перерахування Компенсації Суб’єктам підприємництва здійснюється в межах наявного фінансування у послідовності надходження заяв Суб’єктів підприємництва.

Додаток А

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах

ЗАЯВА

на участь у конкурсному відборі

на отримання часткової компенсації з місцевого бюджету

сплачених відсотків за кредитами, що надаються

державними банківськими установами

 

Прошу допустити   _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця)

 

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з місцевого бюджету сплачених відсотків за кредитами, що надаються державними банківськими установами
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва проекту)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(зміст проекту)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Дата та номер державної реєстрації_________________________________________________ ________________________________________________________________________________Місцезнаходження (юридична адреса) юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця:______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Місце здійснення підприємницької діяльності (перелічити та надати стислий опис видів діяльності за кожним місцем):                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Основний вид діяльності:                                                                                                                    

________________________________________________________________________________

Фактичне місцезнаходження виробничих потужностей:                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця)  або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи:                                                           

Телефон: _________________________ E-mail:                                                                                 

Керівник (назва посади, ПІБ)                                                                                                             

                                                                                                                                                                

Вичерпний перелік банківських рахунків                                                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Відомості про кредит:

Назва банку, який надав кредит                                                                                                         
                                                                                                                                                                

Дата і номер кредитної угоди                                                                                                             

Цільове призначення кредиту                                                                                                             

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Термін дії кредитної угоди                                                                                                                  

Сума кредиту в валюті кредиту                                                                                                          

                                                                                                                                                                

Відсоткові ставки протягом терміну дії кредитної угоди, % річних                                              

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Сума прострочених грошових зобов’язань за кредитною угодою                                                 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

в тому числі на даний час                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Відомості про компенсацію:

Період компенсації: з__________________   по _____________________ (включно).

 

Розрахункова сума компенсації, грн. ________________________________________________

 

З вимогами правил отримання часткової компенсації з бюджету сплачених відсотків за кредитами, що надаються державними банківськими установами  на реалізацію проектів суб’єктів малого підприємництва ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

 

 

Керівник __________________       _____________________________________________

                        (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний № _____________

від «_____» _____________20__р

Додаток Б

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про районну  конкурсну комісію з оцінки та проведення

конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва

для отримання за рахунок коштів районного  бюджету    

Краснопільського району Сумської області

часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами,

отриманими у державних банківських установах,

та про порядок конкурсного відбору

1. Це Положення встановлює правовий статус, процедуру створення та організації роботи районної  конкурсної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах (далі – Компенсація), за рахунок коштів районного бюджету Краснопільського  району Сумської області (далі – Комісія) та порядок конкурсного відбору.

2. Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів районного бюджету Краснопільського  району Сумської області відповідно до районної   програми та Правил, прийняття інших рішень відповідно до районної програми та Правил.

4. Комісія створюється на підставі спільного розпорядження голови Краснопільської районної державної адміністрації та голови Краснопільської  районної ради.

5. Комісія у своїй діяльності керується районною  програмою, Правилами та цим Положенням.

6. Основним завданням Комісії є розгляд, оцінювання та конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими на фінансування зазначених проектів у державних банківських установах (далі – Компенсація), за рахунок коштів районного  бюджету Краснопільського  району Сумської області, у порядку, передбаченому районною  програмою, Правилами та цим Положенням.

7. Комісія складається з 9 (дев’яти) членів, в тому числі 3 (трьох) представників Краснопільської районної державної адміністрації, 3 (трьох) представників Краснопільської районної ради та 3 (трьох) представників громадських організацій, основною діяльністю яких є захист прав суб’єктів малого підприємництва.

8. Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії (тобто не менше 5 голосів).

Голова Комісії: скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії; організовує проведення засідань Комісії; головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

9. Секретар Комісії призначається розпорядженням голови Краснопільської  районної державної адміністрації із числа працівників районної державної адміністрації, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері розвитку малого підприємництва.

Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

а) веде журнал реєстрації висновків про можливість участі суб’єктів підприємництва в конкурсному відборі та інших документів, що надходять від комунальної установи «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради (далі – Фонд);

б) здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

в) забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

г) забезпечує ведення  та зберігання протоколів засідань Комісії;

д) забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та районною державною адміністрацією, інформує зазначені структури про прийняті Комісією рішення.

10. Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі.

Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на календарний квартал.

Комісія має право проводити засідання у разі дотримання процедури інформування Суб’єктів підприємництва та громадськості про його проведення відповідно до Правил.

11. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2 / 3 її затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 6 членів).

12. До проведення засідання Комісії з питання розгляду, оцінювання та конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації секретар Комісії отримує від районної державної адміністрації:

а) висновки Фонду про можливість участі суб’єктів малого підприємництва в конкурсному відборі;

б) копії пакетів документів, наданих за Правилами до Фонду суб’єктами малого підприємництва, по яких Фондом надані позитивні висновки про можливість участі в конкурсному відборі;

в) інформацію про суму нерозподіленого залишку коштів районного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, отриману від Фонду (далі – Нерозподілений залишок).

13. На засідання Комісії за ініціативою будь-якого члена Комісії секретар Комісії може запрошувати: уповноваженого представника Фонду; суб’єктів малого підприємництва, чиї проекти розглядатимуться та оцінюватимуться на засіданні Комісії; інших осіб. Зазначені особи, присутні на засіданні Комісії, не є членами Комісії, проте можуть надавати інформацію, яка сприятиме належному та ефективному виконанню членами Комісії своїх повноважень.

14. Засідання Комісії є відкритими. Уповноважений представник Фонду, суб’єкти малого підприємництва, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.

15. Рішення Комісії щодо конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації приймається у наступному порядку, з дотриманням послідовності етапів:

а) індивідуальне оцінювання кожним з членів Комісії кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за бальною системою відповідно до цього Положення;

б) визначення секретарем Комісії рейтингового показника для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за формулою відповідно до цього Положення;

в) визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення, відповідно до цього Положення;

г) коригування секретарем Комісії рейтингового показника по кожному проекту шляхом його збільшення у випадках та у порядку, передбаченому цим Положенням, з метою надання пріоритету окремим проектам, відповідно до районної  програми, Правил та цього Положення;

д) ранжирування секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками, від проекту з найвищим показником до проекту з найнижчим показником;

е) визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація, у межах Нерозподіленого залишку, в послідовності відповідно до здійсненого ранжирування;

є) оформлення протокольного рішення Комісії.

16. Індивідуальне оцінювання кожного проекту суб’єктів малого підприємництва здійснюється кожним з членів Комісії, присутнім на засіданні, у письмовому вигляді з використанням відповідних паперових форм для оцінювання, які заздалегідь готуються секретарем Комісії. Форми для оцінювання, підготовлені секретарем Комісії, повинні містити перелік назв суб’єктів малого підприємництва, назв їх проектів, заявлений період Компенсації, заявлену суму Компенсації з розбиттям по роках, та поля для вписування кількості балів по відношенню до кожного з проектів.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, під час оцінювання приймає рішення щодо надання певної кількості балів кожному проекту особисто з врахуванням інформації та документів, наданих суб’єктом підприємництва та Фондом на розгляд Комісії, усних пояснень осіб, присутніх на засіданні Комісії.

Оцінювання проекту суб’єкта малого підприємництва здійснюється за 4-бальною шкалою (від нуля до трьох), за якої «0» (нуль) є мінімальним балом, що відповідає найнижчій можливій оцінці проекту, а «3» (три) є максимальним балом, що відповідає найвищій можливій оцінці проекту.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, приймає окреме рішення про надання певної кількості балів окремо по кожному проекту суб’єкта малого підприємництва. Прийняття таких рішень по кількох проектах одночасно не допускається.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, вписує кількість балів, яку він надає конкретному проекту суб’єкту малого підприємництва як свою оцінку проекту, у відповідне поле паперової форми для оцінювання, підготовленої секретарем Комісії. Всі сторінки паперової форми для оцінювання підписуються на кожній сторінці членом Комісії.

17. Після завершення оцінювання членами Комісії всіх проектів секретар Комісії визначає рейтинговий показник для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за наступною формулою:

=  × 100% × 0,7

де  – рейтинговий показник і-го проекту суб’єктів малого підприємництва, %;

n – кількість членів Комісії, присутніх на засіданні Комісії, які брали участь у оцінюванні і-го проекту суб’єктів малого підприємництва (не враховуються члени Комісії, які заявили про конфлікт інтересів);

 – кількість балів, наданих j-м членом Комісії і-му проекту суб’єктів малого підприємництва.

18. Після визначення рейтингових показників для проектів суб’єктів малого підприємництва секретар Комісії відкидає проекти, які отримали рейтинговий показник із значенням менше 35%, а решта проектів вважаються такими, що беруть участь в ранжируванні.

19. Після визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення, він здійснює коригування рейтингових показників по проектах, які беруть участь в ранжируванні, наступним чином:

а) для проектів суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: ягідництво, органічне виробництво, вівчарство, свинарство, переробка молока, виробництво продуктів харчування, перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області

=  × 1,25

де  – відкоригований рейтинговий показник і-го проекту суб’єктів малого підприємництва, %;

 – рейтинговий показник і-го проекту суб’єктів малого підприємництва, %.

б) для решти проектів:

=

20. Після коригування рейтингових показників секретар Комісії здійснює ранжирування проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками, від проекту з найвищим показником до проекту з найнижчим показником: проект з найвищим показником отримує перше місце, за ним розміщується проект, що займає друге місце, і аналогічно до проекту з найнижчим показником, який займає останнє місце.

Кілька проектів суб’єктів малого підприємництва з однаковими відкоригованими рейтинговими показниками займають одне рейтингове місце.

21. Після ранжирування проектів секретар Комісії визначає проекти суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація.

Компенсація надається за проектами суб’єктів малого підприємництва в послідовності відповідно до результату ранжирування проектів.

При цьому секретар Комісії зіставляє заявлену суму Компенсації на поточний бюджетний рік по проекту (кількох проектах) суб’єктів малого підприємництва, який займає визначене рейтингове місце, з наявною сумою Нерозподіленого залишку, за вирахуванням коштів Нерозподіленого залишку, за рахунок яких надається Компенсація за проектами, що зайняли вищі рейтингові місця по відношенню до зазначеного проекту за результатами оцінювання та ранжирування.

У разі, якщо вказаної суми коштів достатньо для надання Компенсації за визначеним проектом (проектами) у повному заявленому обсязі, такий проект (проекти) отримує (отримують) Компенсацію в повному обсязі. Після цього секретар Комісії в аналогічному порядку визначає достатність коштів для надання Компенсації за наступним проектом (проектами) суб’єктів малого підприємництва.

У разі, якщо вказаної суми коштів недостатньо для надання Компенсації за визначеним проектом (проектами) у повному заявленому обсязі, такий проект (проекти) отримує (отримують) Компенсацію в обсязі наявної суми коштів (пропорційно до заявленої суми Компенсації), а решта проектів, що займають наступні рейтингові місця, Компенсації не отримують.

Рішення Комісії передбачає надання Компенсації у заявленому суб’єктом малого підприємництва періоді та не обмежується поточним бюджетним роком. Проте відповідно до районної  програми та Правил надання Компенсації у наступному бюджетному році здійснюватиметься за умови виділення коштів з районного бюджету.

22. Рішення Комісії щодо конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.

У протоколі відображаються:

а) дата, час і місце засідання Комісії;

б) склад присутніх членів Комісії, голова (головуючий) Комісії, секретар Комісії, інформація про наявність кворуму на засіданні Комісії;

в) інформація про дотримання передбаченої Правилами процедури інформування Суб’єктів підприємництва та громадськості про проведення засідання Комісії;

г) інформація про присутніх осіб, запрошених на засідання Комісії;

д) інформація про членів Комісії, які заявили про конфлікт інтересів при прийнятті рішень за визначеними проектами суб’єктів малого підприємництва та не брали участі в голосуванні за такими проектами;

е) інформація про суму Нерозподіленого залишку на дату засідання Комісії;

є) результати індивідуального оцінювання кожним з членів Комісії кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

ж) рейтингові показники для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

з) перелік проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальне порогове значення;

и) відкориговані рейтингові показники для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

і) результати ранжирування проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками;

ї) перелік проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація, з зазначенням суми Компенсації у поточному бюджетному році та наступному бюджетному році;

й) інша релевантна інформація.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий через районну державну адміністрацію направляється Фонду протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.

23. Інші рішення Комісії, за винятком зазначених у п.15 цього Положення, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.

24. Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного проекту суб’єкта малого підприємництва, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду та оцінювання проекту, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного проекту суб’єкта малого підприємництва.