Районна газета

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА 2020 РІК

Оголошення про проведення конкурсу проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів районного бюджету

Управління соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації оголошує конкурс проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – громадські організації), для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів районного бюджету.

 

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого розпорядженням голови Краснопільської районної державної адміністрації від 29.11.2018 № 295-ОД (зі змінами), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 05 грудня 2018 року за № 115/1910 (зі змінами) далі - Порядок).

Пріоритетні завдання, на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розроблені учасниками конкурсу:

1) спрямованість заходів в рамках проекту на безпосередню роботу з відповідними соціальними групами: ветеранами війни, особами з інвалідністю, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) проведення заходів за участі членів організації з патріотичного виховання мешканців району, особливо молоді, формування патріотичних настроїв у суспільстві.

Перелік напрямів та видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу.

Громадські організації мають право використовувати кошти фінансової підтримки лише для реалізації наступних цілей:

1) проведення заходів, метою яких є вирішення актуальних питань соціального захисту, участь у формуванні пропозицій щодо реалізації державної та регіональної політики стосовно відповідної категорії громадян, якими опікуються громадські організації (засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

2) проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, зборів, засідань «за круглим столом», спеціалізованих фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів громадських організацій, конкурсів творчих колективів районного рівня, районних спортивних змагань за участю інвалідів та/або ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території району;

 

3) проведення заходів за безпосередньої та активної участі представників громадської організації:

з відзначення в районі визначних подій в історії України, пам’ятних дат, пов’язаних з напрямками статутної діяльності та відповідною категорією її членів;

з військово-патріотичного виховання молоді у загальноосвітніх навчальних закладах району (за умови відповідного письмового дозволу на проведення таких заходів);

культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування позитивного сприйняття служби в Збройних Силах України, а також підтримки патріотичних настроїв в українському суспільстві.

 

При розробці кошторису витрат, необхідних для реалізації проекту, громадська організація може передбачати кошти на:

 

1) утримання (функціонування) громадської організації (не більш ніж 20 відсотків загального обсягу передбаченого кошторису проекту), а саме для забезпечення: орендної плати офісних приміщень, що постійно використовує громадська організація (крім оренди приміщень на проведення конкретних заходів) та комунальних послуг у межах середніх норм споживання, послуг поштового зв’язку та електрозв’язку, придбання канцелярського приладдя;

2) матеріального заохочення працівників та членів громадської організації, які беруть участь в реалізації проекту (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 20 відсотків загального обсягу передбаченого кошторису проекту);

3) якщо організатором конкурсу за рішенням конкурсної комісії затверджено зменшені обсяги фінансування для реалізації проекту (внаслідок коригування видатків), то видатки на утримання та матеріальне заохочення громадської організації (якщо це було передбачено) мають бути відображенні в затвердженому кошторисі за наступним принципом: кожен з перелічених видатків не більш ніж 20 відсотків загального обсягу кошторису проекту;

4) виплати видатків на утримання громадської організації  проводяться відповідно до суми використаних коштів для реалізації заходів проекту в обсязі не більше 1/3 від суми коштів, що були використані безпосередньо для реалізації заходів проекту та в межах відповідних передбачених сум.

 

Виплата передбачених видатків на матеріальне заохочення проводиться після завершення реалізації всіх заходів проекту.

Видатки на проведення заходів в рамках реалізації проекту оформляються шляхом укладання відповідних договорів на покупку товарів та надання послуг, капітальні видатки заборонені.

Забороняється спрямування бюджетних коштів на реалізацію проектів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

Максимальний обсяг фінансової підтримки одного проекту за результатами проведення конкурсу складає 15 тис. гривень.

Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу;

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати, інформацію про цільову аудиторію, залучені до реалізації проекту інші інститути громадянського суспільства, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження структурних підрозділів Краснопільської районної державної адміністрації, сільських рад району та їх виконавчих органів, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проекту);

4) інформаційна довідка (описовий звіт) про діяльність громадської організації протягом останніх двох років (з інформацією про проведення конкретних заходів на території району за участю членів організації та громадськості), джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані та належним чином засвідчені.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Строки подання конкурсних пропозицій: 01-31 жовтня  2019 року.

Строки проведення конкурсу:

оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу: 05 листопада – 12 грудня 2019 року;

визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту: протягом 15 робочих днів після затвердження районного бюджету на відповідний бюджетний період;

затвердження організатором конкурсу переліку громадських організацій, визначених переможцями конкурсу – протягом 15 робочих днів з дня визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу здійснюється відповідно до Порядку.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 по 31 жовтня 2019 року, щоденно в робочі дні за адресою: смт. Краснопілля, провул. Шкільний, 2, каб. № 3, Управління соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації, відділ персоніфікованого обліку, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за критеріями відповідно до Порядку.

За додатковою інформацією звертайтесь до Придатко Оксани Іванівни, заступника начальника управління – начальника відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення  Краснопільської районної державної адміністрації, щоденно в робочий день: смт. Краснопілля, провул. Шкільний, 2, каб. № 03, з 10:00 год. до 16:00 год., тел.  (05459) 7-22-58. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Зразки форм 1,2 знаходяться за цим посиланням.

Крім того рекомендуємо опрацювати наступні документи (знаходяться за посиланням):

1. Порядок отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого розпорядженням голови Краснопільської районної державної адміністрації від 29.11.2018 № 295-ОД Зі змінами), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 05.12.2018 за № 115/1910(зі змінами)