Районна газета

Краснопільський районний центр зайнятості

Краснопільська районна філія Сумського обласного центу зайнятості

Адреса: вул. Сумська, 27, смт.  Краснопілля, 42400
Тел.: Для населення:(05459) 7-27-96. Для роботодавців: 7-22-76. Директор: тел./факс 7-28-83, 7-27-99

Директор: Акименко Галина Федорівна
Години прийому громадян: 8.00-17.15

 

ОТРИМАЙТЕ ВАУЧЕР НА ПЕРЕПІДГОТОВКУ

Питання підвищення конкурентоспроможності на ринку праці актуальне для багатьох людей. Адже знання, уміння й навички застарівають протягом життя. Особливо це стосується людей віком старше 45 років. Втративши роботу, їм важче знову працевлаштуватися, або зважитися на освоєння нової професії. І тут на допомогу приходить служба зайнятості. Вона безкоштовно (відповідно до Закону України «Про зайнятість населення») видає ваучери на навчання

Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.

Згідно постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» визначено механізм видачі та оплати ваучера органами Державної служби зайнятості.

Так, право на отримання ваучера мають:

-  особи віком від 45 років, страховий стаж яких становить не менш 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

-  особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Особа повинна мати професійно-технічну або вищу освіту, не бути зареєстрованою в центрах зайнятості як безробітна та не проходити протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2019 р. – 19210 гривень). Якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, тоді особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості:

- заяву;

- паспорт;

- трудову книжку;

- документ про освіту;

- реєстраційний номер облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття),з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

 У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Не згайте свій шанс отримати ваучер на навчання, адже правом скористатися такою можливістю громадяни мають тільки один раз.

Для отримання більш детальної інформації та для отримання ваучера на навчання звертайтеся до Краснопільської районної філії Сумського обласного центру зайнятості, яка знаходиться за адресою смт Краснопілля, вул. Сумська, 27. Телефон (05459)7-27-96.

 

Краснопільська районна філія

Сумського ОЦЗ

 

У КРАСНОПІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ ФІЛІЇ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ БЕЗРОБІТНИМ ДОПОМАГАЄ КАР’ЄРНИЙ РАДНИК

Щоб покращити сервісне обслуговування клієнтів і забезпечити працевлаштування громадян, необхідно поєднувати їхні інтереси, реальні знання та навички з вимогами сучасного ринку праці. З цією метою у службі зайнятості введено новий, індивідуальний підхід для кожного шукача роботи – інститут кар’єрного радника

Кар’єрний радник – це працівник центру зайнятості, який надає послуги особам, які шукають роботу та зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

Тобто радник консультує шукачів роботи щодо наявності вакантних посад, надає інформацію про заходи для самостійного працевлаштування або започаткування підприємницької діяльності. Він допомагає скласти резюме, обрати суб’єкта освітньої діяльності для можливої професійної підготовки або перепідготовки відповідно до потреб ринку праці, а у разі необхідності – направить на проведення профдіагностики та спеціалізованих тестів, які дозволять визначити рівень професійної кваліфікації.

Новим Порядком також закріплено профілювання безробітних і шукачів роботи. Профілювання – це система оцінки ступеню мотивації до праці особи, яка шукає роботу, чи зареєстрованого безробітного, попиту на професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою повернення таких осіб на ринок праці.

За результатами первинного профілювання кар'єрний радник разом з шукачем роботи складає індивідуальний план надання послуг. По суті йдеться про комплекс заходів, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану. Індивідуальний план працевлаштування має стати програмою дій зареєстрованого безробітного та кар’єрного радника, який забезпечуватиме його супровід та організацію надання послуг.

Інститут кар’єрного радника підвищить ефективність співпраці центрів зайнятості з роботодавцями, оскільки працівники, працевлаштовані за сприяння кар’єрних радників, відповідатимуть потребам та запитам конкретних роботодавців.

Новації, які працюють з 1 січня 2019 року, дозволяють удосконалити та покращити сервісне обслуговування клієнтів, забезпечуючи їх активну участь у пошуку роботи, прискорюють працевлаштування громадян, а також сприяють підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці та успішній побудові їхньої кар’єри.

Завдяки тісній співпраці Краснопільської районної філії Сумського ОЦЗ з роботодавцями району з початку 2019 року забезпечили себе роботою 604 незайнятих громадян, в тому числі 586 осіб працевлаштувалися за направленням районної філії.