Районна газета

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ ЗА 2013 РІК

27 січня на засіданні апаратної наради було підведено підсумки роботи відділу ведення Державного реєстру виборців за 2013 рік. Про проведену роботу проінформувала начальник відділу Ірина ЮХТА.

Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голів Сумської обласної, Краснопільської районної державних адміністрацій, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також Положенням про відділ.

Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

- ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу району;

- складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Протягом 2013 року відділ ведення Реєстру забезпечував виконання заходів, визначених Законами України “Про Державний реєстр виборців”, “Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, постановами та дорученнями Центральної виборчої комісії, розпорядженням голови Сумської обласної  державної адміністрації від 19.01.2011 року №16 “Про організацію подання відомостей про виборців органам ведення Державного реєстру виборців у Сумській області”.

У своїй роботі відділ ведення Державного реєстру виборців використовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему “Державний реєстр виборців” (АІТС “ДРВ”),  яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

Станом на 27 січня 2014 року в базі даних Державного реєстру виборців по Краснопільському району значаться:

-     виборців — 22579, з них  - нездатних самостійно пересуватися — 1026;

-     населених пунктів — 58, з них — 2, в яких виборці відсутні;

-     вулиць — 517;

-     будинків — 10290.

Протягом звітного періоду діяльність відділу здійснювалася відповідно до планів роботи Краснопільської районної державної адміністрації, розпоряджень Центральної виборчої комісії, на основі щоквартальних планів роботи відділу, погоджених із керівником апарату.

Планування роботи відділу у період проведення виборчих процесів здійснювалося у відповідності до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів.

У звітному періоді організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме:

1) забезпечення ведення Реєстру, що передбачало проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців”;

2) ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру (ЦВК);

3) забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4) встановлення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номеру територіального виборчого округу та номеру виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) надання на письмову вимогу виборця інформації про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) надсилання на виборчу адресу виборця довідки про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру (ЦВК), та ведення обліку осіб, яким видана така довідка;

7) проведення у разі потреби перевірки зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру;

9) забезпечення в період виборів (референдумів) складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10) надання в установленому порядку статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11)  розгляд запитів та звернень виборців, а також звернень політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”;

12) проведення постійної перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру (ЦВК);

13) ведення Реєстру постійних виборчих дільниць;

14) ведення картографічного обліку меж виборчих дільниць;

Кожного місяця до 5 числа всі суб’єкти подання відомостей чергового періодичного поновлення, визначені статтею 22 ЗУ “Про Державний реєстр виборців”, а у нас в районі їх 24, подають до відділу ведення Реєстру відомості про виборців.  Це, зокрема, Краснопільський районний сектор Управління Державної міграційної служби,   відділ РАЦС управління юстиції в Краснопільському районі, управління соціального захисту населення, районний суд, територіальний центр по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, Центральна районна лікарня та 18 сільських, селищних рад. Протягом 2013 року зазначеними суб'єктами подано 144 відомості, що включають записи про  2790 виборців. Всього виконано дій:

-     включено до наказів керівника відділу  - 2247 виборців;

-     включено до звернень засобами АІТС — 379 виборців;

-     переадресовано - 13 рядків вхідних відомостей;

-     відхилено — 151 рядок;

-     включено до Реєстру — 328 виборців;

-     внесено змін до персональних даних виборців у Реєстрі — 1911;

-     знищено записів — 121;

Всього за звітний період видано  441 наказ керівника відділу. З них про внесення запису до бази даних Реєстру — 91 наказ, про знищення запису - 52, про внесення змін до персональних даних виборця — 298. 

Спеціалістами відділу постійно здійснюється візуальний та автоматизований контроль повноти та коректності бази даних Реєстру. Так, протягом  2013 року проводилася систематична робота з суб’єктами подання відомостей, зокрема із районним сектором міграційної служби, щодо уточнення персональних даних виборців. Було направлено 143 запити, уточнено відомості про місце реєстрації та персональні дані 1553 виборців. До відділу РАЦС направлено 3 запити, включено 6 виборців. До районного суду направлялося також 3 запити, включено до запитів 5 виборців.

Крім того, постійно проводиться робота щодо аналізу розбіжностей при співставленні виборця у Реєстрі, за результатами аналізу надано 12 запитів до сектору міграційної служби, уточнено відомості про 170 виборців.  

У відділі налагоджена належна взаємодія та співпраця з суб’єктами подання відомостей, проводяться спільні наради щодо якості подання відомостей про виборців, надаються відповідні методичні рекомендації. Таких нарад у 2013 році було проведено 4.  В плані роботи відділу на 2014 рік заплановано проведення подібних нарад щокварталу.

В рамках співпраці з органами місцевого самоврядування працівники відділу ведення Реєстру беруть участь та інформують на нарадах сільських голів та семінарах секретарів сільських та селищних рад, що проводяться районною радою. Проводяться роз’яснення  деяких питань функціонування Державного реєстру виборців, а саме: було заслухано питання про моніторинг місцевих виборів, про уточнення назв вулиць та нумерації будинків у населених пунктах району, про перелік виборчих дільниць, що діють на постійній основі та про надання відомостей чергового періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців.

З метою коригування бази даних Державного реєстру виборців в частині виборчої адреси громадян, відділом проведено значну роботу щодо приведення адресного довідника Краснопільського району до належного та реального стану. Так, спеціалістами відділу постійно оновлюється адресна характеристика Реєстру. За окремим графіком, згідно листа від 26.03.2013 №779/02-22 за підписом керівника апарату районної державної адміністрації, секретарі сільських рад прибувають до відділу ведення Реєстру із необхідними матеріалами для звірки виборчої адреси та персональних даних виборців у базі даних АІТС “Державний реєстр виборців”. За 2013 рік перевірено 29 населених пунктів та 5465 будинків. Залишаються неперевіреними 27 населених пунктів. У 2014 році планується завершити цю роботу на 100% по району.

За ініціативи відділу ведення Реєстру в районі ще з 2010 року органами місцевого самоврядування проводилася робота щодо нумерації житлових будинків та присвоєння назв вулиць по всім населеним пунктам. У 2013 році ця робота завершена, всі будинки жилі та нежилі  мають нумерацію, всі вулиці населених пунктів району мають назви.

Відділом ведення Реєстру постійно проводиться моніторинг місцевих виборів. Так, у 2013 році відбулися 2 виборчих процеси з виборів депутатів місцевих рад. Зокрема, це проміжні вибори депутатів сільських рад — 03.02.2013 - Запсільська сільська рада, 10.03.2013 - Тур’янська сільська рада. 15 грудня 2013 року відбулися позачергові вибори Чернеччинського сільського голови. Всі заходи щодо підготовки та проведення даних виборів відділом ведення Реєстру виконано відповідно до плану організаційних заходів проведення місцевих виборів, розроблених Розпорядником Державного реєстру виборців, стовідсотково і на належному рівні.        

З введенням у дію Закону України “Про захист персональних даних” підвищена увага до захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу. Відділ має атестат відповідності держспецзв’язку про те, що комплексна система захисту інформації (КСЗІ) АІТС “Державний реєстр виборців” забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні та свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних АІТС “Державний реєстр виборців”.

В рамках інформаційного забезпечення діяльності відділу на офіційному веб-сайті Краснопільського району розміщено відповідний матеріал з актуальною інформацією для виборців, який постійно буде оновлюватись. У рубриці “Новини” розміщено 5 інформаційних повідомлень відділу ведення Реєстру. В районній газеті “Перемога”  опубліковано 3 статті.

Згідно вимог Розпорядника Реєстру з метою підвищення правової освіти працівники відділу успішно проходили тестування в системі АІТС за такими напрямками:

- нормативно-правові акти Державного реєстру виборців;

- Закон України "Про Державний реєстр виборців”;

- робота в АІТС ДРВ;

- операційна система Microsoft Windows XP.

Таким чином, у 2013 році відділом  забезпечено виконання основного завдання Державного реєстру виборців - ведення персоніфікованого обліку громадян, що мають право голосу та складання списків виборців. Для цього спеціалістами відділу вчасно отримуються та опрацьовуються відомості періодичного поновлення, уточнюються ідентифікаційні дані виборців та адресний довідник, здійснюється захист персональних даних Реєстру.

Робота з належного функціонування Державного реєстру виборців продовжується.