Районна газета

Березень 2016

Оновлено 23.03.2016

Про надання статусу дитини-сироти від 02.03.2016

Про заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, у Краснопільському районі від 03.03.2016 №56-ОД

Про заходи щодо зміцнення фінансово - бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів у Краснопільському районі від 03.03.2016 №57-ОД

Про присвоєння чергового рангу державного службовця Балак О.С. від 03.03.2016 № 26-К

Про присвоєння чергового рангу державного службовця Завалій А.І. від 03.03.2016 № 27-К

Про присвоєння чергового рангу державного службовця Литвиненко Ю.Ю. від 03.03.2016 № 28-К

Про преміювання від 03.03.2016 № 29-К/З

Про організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Краснопільської районної державної адміністрації 06 березня 2016 року від 04.03.2016 №58-ОД

Про чергування 5-8 березня 2016 року від 04.03.2016 №6-АГП

Про комплексну перевірку роботи виконавчого коміте-ту Малорибицької сільської ради з питань виконання делегованих   повноважень органів виконавчої влади від 10.03.2016 №59-ОД

Про призначення піклувальником над дитиною від 11.03.2016 №62-ОД

Про затвердження Положення про колегію Краснопільської районної державної адміністрації від 11.03.2016 №63-ОД

Про проведення весняної толоки з озеленення та благоустрою населених пунктів Краснопільського району у 2016 році від 11.03.2016 №64-ОД

Про внесення змін до складу районної комісії по розгляду документів на висунення кандидатур до відзначення почесним званням України «Мати-героїня» від 14.03.2016 №65-ОД

Про затвердження Положення  про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Краснопільської районної державної адміністрації від 14.03.2016 №66-ОД

Про звільнення Балак О.С. від 14.03.2016 №30-К

Про внесення змін до розпорядження голови Краснопільської районної державної адміністрації від 24.12.2015 № 142-К/З від 14.03.2016 №31-К/З

Про надбавку за вислугу років Голуб І.О. від 14.03.2016 №32-К/З

Про відпустку Завалій А.І. від 14.03.2016 №16-Від

Про підсумки проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Краснопільської районної державної адміністрації покладених на них обов’язків і завдань від 14.03.2016 №33-К

Про комісію з приймання-передачі картотек з питань реєстрації фізичних осіб від Краснопільського РС УДМС України в Сумській області до сільських, селищних рад від 16.03.2016 №68-ОД

Про схвалення проекту Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік від 16.03.2016 №69-ОД

Про внесення змін до районного бюджету Красно-пільського району на 2016 рік від 17.03.2016 №70-ОД

Про відрядження Лісун І.А. від 17.03.2016 №17-В

Про внесення змін до складу  штабу з координації дій ком-плексу робіт, пов’язаних із вивезенням непридатних та заборонених до використання пестицидів з території Краснопільського району  Сумської області від 17.03.2016 №71-ОД

Про контроль за здійсненням органами місцевого самовря-дування Краснопільського району делегованих повноважень органів виконавчої влади від 17.03.2016 №72-ОД

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступни-ком та заступником голови  Краснопільської районної державної адміністрації від 17.03.2016 №73-ОД

Про внесення змін до розпорядження голови Краснопільської районної державної адміністрації від 17.03.2014 №54-ОД від 17.03.2016 №74-ОД

Про внесення змін до розпорядження голови Краснопільської районної державної адміністрації від 28.03.2000 №63 від 17.03.2016 №75-ОД

Про створення формувань цивільного захисту та мережі спостереження і лаборато-рного контролю  Краснопіль-ського району від 17.03.2016 №76-ОД

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці від 21.03.2016 №34-К/З

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці від 22.03.2016 №35-К/З

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці від 23.03.2016 №36-К/З

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці від 23.03.2016 №37-К/З

Про відпустку Свєташової Я.Ю. від 23.03.2016 №18-Від

Про надання додаткової відпустки Завгородній О.М. від 23.03.2016 №19-Від

Про преміювання працівників Краснопільської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів від 25.03.2016 №38-К/З

Про внесення змін до районного бюджету Красно-пільського району на 2016 рік від 23.03.2016 №77-ОД

Про внесення змін до розпорядження голови Краснопільської районної державної адміністрації від 24 лютого 2006 року № 75 від 23.03.2016 №78-ОД

Про склад комісії по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 28.03.2016 №79-ОД

Про надання дозволу на розробку проекту земле-устрою щодо відведення земельної ділянки (паю) від 28.03.2016 №80-ОД

Про затвердження Переліку категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» в Краснопільській районній державній адміністрації від 28.03.2016 №81-ОД

Про внесення змін до районного бюджету Красно-пільського району на 2016 рік від 28.03.2016 №82-ОД

Про внесення змін до розпорядження голови Краснопільської районної державної адміністрації від 08.02.2016 № 31-ОД від 28.03.2016 №83-ОД

Про відрядження Овчаренко М.В. від 29.03.2016 №20-В

Про відпустку Качан В.М. від 30.03.2016 №21-Від

Про підсумки роботи архівного відділу Краснопільської районної державної адміністрації за 2015 рік від 30.03.2016 №84-ОД

Про роботу виконавчого комітету Малорибицької сільської ради з питань вико-нання делегованих повноважень органів виконавчої влади від 30.03.2016 №85-ОД

Про затвердження заходів щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в Краснопільському районі, на період до 2017 року від 30.03.2016 №86-ОД

Про план роботи Краснопільської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2016 року від 30.03.2016 №87-ОД