Районна газета

Мінімальна заробітна плата у 2013 році

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рок», ухваленим Верховною Радою 6 грудня, встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати на 2013 рік:

у місячному розмірі: з 1 січня -- 1147 гривень, з 1 грудня -- 1218 гривень;
 у погодинному розмірі: з 1 січня -- 6,88 гривні, з 1 грудня -- 7,3 гривні.

Про зміни в законодавстві про колективні договори

Згідно зі ст.5 Закону України «Про колективні договори і угоди» умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, забороняється включати їх до договорів.

Статтею 6 забороняється будь – яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладанні та виконанні колективних договорів.

Пільги дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям

З 1 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства»», в якому передбачено надання 50-відсоткової знижки плати за житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та на придбання твердого палива і скрапленого газу дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Про стан проведення атестації робочих місць

Станом на 1 січня 2013 року в Краснопільському районі обліковується 35 підприємств, установ та організацій із шкідливими та тяжкими умовами праці з чисельністю працюючих 3035 особи. Атестація проведена на 35 підприємствах з 35 де існують шкідливі фактори виробничого середовища, (100%).

З метою забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з тяжкими і шкідливими умовами праці, щодо встановлення пільг і компенсацій у вигляді щорічних додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого тижня, доплат, безкоштовного отримання лікувально-профілактичного харчування, молока, або інших рівноцінних продуктів, пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах спеціалістами управління праці та соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації перевіряється стан проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Що втрачаємо працюючи в «тіні»

Нелегальний обіг робочої сили веде до порушення прав людини, втрати працівником, зайнятим у «тіньовому» секторі економіки, соціальних гарантій, страхового стажу і для соціальних виплат, і надалі – в разі захворювання чи виходу на пенсію.