Районна газета

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ – ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РОБІТНИКІВ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ

Управління соціального захисту населення контролює стан проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах селища. На сьогодні атестація проведена на 36 підприємствах та в установах району.

Нині на багатьох підприємствах дуже гострою залишається проблема забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з тяжкими і шкідливими умовами праці. Для працівників це означає встановлення пільг і компенсацій у вигляді щорічних додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого тижня, доплат, безкоштовного отримання лікувально-профілактичного харчування, молока, або інших рівноцінних продуктів, пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах.

Наразі у Краснопільському районі є на обліку 36 підприємств, установ та організацій із шкідливими та тяжкими умовами праці, де працюють понад 3,0 тисяч робітників.

Протягом цього року спеціалістом управління проведено 62 відповідних перевірок, під час яких здійснено 98 експертиз. За результатами перевірок проведені чергові  атестації робочих місць за умовами праці. Це дозволило їх працівникам отримати передбачені законодавством пільги та компенсації за роботу у шкідливих та несприятливих умовах праці, розробити заходи по покращенню цих умов.

Крім того, в січні-листопаді зареєстровано 14 колективних договорів, до них включено комплексні заходи щодо забезпечення сприятливих умов праці, гігієни праці та виробничого середовища. Представникам 28 підприємств, установ та організацій району для поліпшення стану проведення атестації робочих місць за умовами праці надано методичну допомогу, в т.ч. щодо змісту колективного договору.