Районна газета

ФОРМУВАННЯ СПИСКІВ ДЛЯ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ВІДПУСТОК

Який порядок унесення до галузевого орієнтовного переліку професій і посад працівників для надання щорічної додаткової відпустки нових посад?

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) працівникам з ненормованим робочим днем може бути встановлено щорічну додаткову відпустку тривалістю до семи календарних днів згідно із списками посад робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним договором з кожного виду робіт, професій та посад чи трудовим договором.

Відповідно до п.6 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом  Мінпраці України від 10.10.97 р. № 7, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем.

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором (п.7 Рекомендацій).

Отже, керуючись орієнтовним переліком (якщо такий є)  на підприємстві, в установі, організації, як додаток до колективного договору затверджується список професій, посад працівників з ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки в межах її семиденної тривалості, до якого може бути внесено професії, посади, не передбачені орієнтовним переліком.