Районна газета

Нормальна тривалість робочого часу

При цьому слід мати на увазі, що відповідно до вимог постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» від 03.04.93 р. № 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Установлення тижневої норми тривалості робочого часу пов’язано з тим, що у трудовому законодавстві передбачено два види робочого тижня: п’ятиденний та шестиденний. Нормальна тривалість робочого часу як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Згідно з ч. 1 ст. 52 КЗпП для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, що затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) установи, організації з дотриманням установленої тривалості робочого тижня (ст.ст. 50 і 51 КЗпП).

В установах та організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня недоцільне, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. У разі шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години (ч. 2 ст. 52 КЗпП). Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП).
Згідно зі ст. 54 КЗпП у разі роботи в нічний час установлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачене скорочення робочого часу.