Районна газета

Про зміни в законодавстві про колективні договори

У разі коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси роботодавця не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

За статтею 9 зазначеного вище Закону колективні договори набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладання нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін

Не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

Відповідно до ст. 17 на осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладання, зміни чи доповнення колективного договору, або навмисно порушили строк, визначений частиною третьою статті 10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Згідно зі ст. 18 цього Закону на осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посад.

Порядок і строки накладення штрафів, передбачених цим Законом, регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора.