Районна газета

ПРАВО НА ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ ТА ДОПЛАТИ ДО ТАРИФНИХ СТАВОК

У розрахунок часу , що дає право  працівнику  на відповідну додаткову відпустку , зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими  і важкими умовами праці не менше як половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників відповідних виробництв, цехів, професій, посад.

Доплати робітникам за умови праці  розраховуються відповідно до чинної в Україні постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.76 р. № 387/22-78 „Об утверждении Типового положения об оценке  условий труда на рабочих местах  и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда” та проводяться на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевими  переліками робіт з важкими  та шкідливими (особливо важкими  та особливо шкідливими ) умовами праці у відсотках до тарифної ставки (окладу) лише за неможливості усунення шкідливих виробничих факторів організаційними або інженерно-технічними  заходами, а саме:

- на роботах з важкими та  шкідливими  умовами праці – 4,8,12 %;
- на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими  умовами праці – 16,20,24%.

Конкретні розміри доплат за роботу з шкідливими і важкими  умовами праці визначаються за результатами атестації робочих місць за шкалою, передбаченою названим вище Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків.

Доплати встановлюються за конкретними робочими місцями і нараховуються тільки  за час фактичної зайнятості на роботах із шкідливими умовами праці.

Право працівників на скорочену тривалість робочого тижня визначається відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими  умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість  робочого тижня , затвердженим   постановою  Кабінетів  Міністрів  України від 21.02.2001р № 163 і встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці.