Районна газета

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Держпраці зазначає, що роботодавець повинен організувати та провести на своєму підприємстві атестацію робочих місць, якщо його виробництво (техпроцеси, обладнання, сировина, продукція) є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів, які можуть несприятливо впливати на здоров’я працівників зараз чи в майбутньому.

Для з’ясування необхідності проведення атестації, Держпраці рекомендує вивчити норми охорони та гігієни праці на виробництві, а також:

Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;

Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

Основними нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві, є:

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442;

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41.

Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років, за умови, якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці.

До складу атестаційної комісії включають головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства, представників громадських організацій та інших.

Атестаційна комісія підприємства здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням робіт на всіх етапах атестації, а також визначає перелік робочих місць, що підлягають атестації.

Не проведення атестації робочих місць за умовами праці може привести до порушення прав працівників, адже виконуючи шкідливі або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальних гарантій, що може бути підставою для розірвання працівником трудового договору за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України; КЗпП), а також звернення до суду (ст. 221 КЗпП). Окрім того, Держпраці нагадує, що в разі, якщо не проведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримінального кодексу України.

До того ж, відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.