Районна газета

ОСОБЛИВУ УВАГУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

Закон України від 21.03.91р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі - Закон) визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

Дія цього Закону (частина друга статті 1) поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - підприємства), фізичні особи, які використовують найману працю.

Відповідно до статті 18, 18і Закону підприємства, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.

Фонд соціального захисту інвалідів надає роботодавцям дотацію на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, як безробітні, а також здійснює фінансування витрат на професійне навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно частини першої статті 19 Закону для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - норматив) у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за  рік а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.                                                

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Стаття 42 вищезазначеного Закону передбачає, що особи винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Згідно частині другої статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В даному випадку у керівника відсутня можливість уникнути відповідальності.

Державна установа, як роботодавець самостійно вирішує яким чином буде виконано норматив робочих місць, в тому числі шляхом створення або виділення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Ключовим державним органом, що сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю, є центри зайнятості (далі - ЦЗ), що діють у кожному регіоні України. Детальна інформація про службу, Ії структуру та регіональні відділення, послуги людям з інвалідністю, роботодавцям та документи розміщено на сайті  Державної служби зайнятості України за адресою: http://www.dcz.gov.ua.

Центри зайнятості реєструють людей з інвалідністю і допомагають їм у пошуку роботи, готують їх до працевлаштування, надають інформацію про вільні вакансії, нараховують і виплачують допомогу з безробіття тим, хто має на неї право, у разі потреби - організовують навчання тощо.                       

Виходячи з вищенаведеного, керівникам підприємств і установ району необхідно приділити особливу увагу виконанню вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та забезпечити дотримання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, встановленого виключно цим Законом.