Районна газета

ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

Згідно статті 1 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»насильство в сім'ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю

Існує чотири види насильства у сім’ї:

фізичненасильствовсім'ї – умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності;

сексуальне насильство в сім'ї – протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до дитини, яка є членом цієї сім'ї;

психологічне насильство в сім'ї – насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю;

економічне насильство в сім'ї – умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.

Якщо Ви стали жертвою або свідком насильства в сім’ї не замикайтеся у собі і не будьте байдужим. Повідомляйте про випадки прояву насильства або реальної загрози його вчинення до однієї з установ за місцем проживання:

- управління соціального захисту населення;

- дільничного інспектора міліції;

- управління сім'ї та молоді;

- кримінальної міліції у справах дітей;

- центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Структура, в яку поступило повідомлення про здійснення насильства в сім'ї або реальну загрозу його здійснення, розглядає заяву і вчиняє, в межах своїх повноважень, заходи з попередження насильства в сім'ї.