Районна газета

Порядок видачі посвідчення вдові чорнобильця та надання пільг відповідно до чинного законодавства

Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 року № 51. Відповідно до пункту 10 вищевказаного Порядку, дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, посвідчення видається на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи. Відповідно до статті 20 Закону дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:- переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування. У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року. При переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року; - виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;- 50-процентна знижка плати за користування житлом, телефоном та комунальними послугами ними і членами їх сім'ї у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством.