Районна газета

ВИЇЗД «МОБІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ОФІСУ» ДО РЯСНЯНСЬКОЇ І ГРАБОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД

У рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України, з метою покращення соціального обслуговування, підвищення рівня інформованості населення з питань соціального захисту, для оперативного реагування та задоволення потреб населення, 20 лютого 2014 року заступником голови Краснопільської районної державної адміністрації  Віктором ПОБІДИНСЬКИМ та спеціалістами «мобільного соціального офісу» проведено виїзди до Ряснянської та Грабовської сільських рад.

На прийом до офісу звернулось 24 мешканця Ряснянської сільської ради та 21 мешканець Грабовської сільської ради з питань призначення і виплати всіх видів соціальних допомог, субсидій, пільг. Спеціалістами «мобільного соціального офісу» прийнято 13 пакетів документів для призначення соціальних допомог та субсидій.  Всім громадянам надано вичерпні роз’яснення.

Нагадаємо Вам що до основних функцій «мобільного соціального офісу» входить інформування на­селення з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту; здійснення консультаційно-роз'яснювальної робо­ти з питань реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю. Також чле­ни офісу приймають зая­ви й відповідні докумен­ти від громадян, які по­требують додаткової соціальної підтримки на на­дання матеріальної допо­моги, санаторно-курортного оздоровлення, забезпечен­ня технічними засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення за прин­ципом «єдиного вікна».