Районна газета

Пенсійне забезпечення

Гаряча лінія

Графік

Основні завдання управління

Структура управління Пенсійного фонду України в Краснопільському районі

 

1.Заповнення таблиці 1 додатка 4 “Нарахування єдиного внеску”

При заповненні таблиці необхідно врахувати наступне:

-          Кількість створених нових робочих місць-зазначається один раз і лише тоді коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання ( крім того, який створений шляхом припинення) або збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення ( зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника,незважаючи, що на них не були прийняті працівники.

Закон України „Про зайнятість населення” 05.07.2012 № 5067

-          Працівників , що мають додаткові гарантіїу сприянні        працевлаштуванню( показник заповнюється відповідно до частини 1 статті 14 Закону України „Про зайнятість населення” 05.07.2012 № 5067)

Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

  1. До категорії громадян, щомають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належить:

1)      один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства ( незалежно від віку) та /або інваліда 1 групи ( незалежно від причини інвалідності);

2)      діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилось 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3)      особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4)      молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилась із строкової військової або альтернативної ( невійськової) сліжби ( протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5)      особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст 26 ЗУ ” Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” залишилось 10  і менше років;

6)      інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст.26 ЗУ ” Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”;

7)      особи, яким виповнилось 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює , можуть, як виняток, прийматися на роботу.

-          Штатна чисельність працівників- це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників ( персонал), з яким укладено трудовий догорів (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазаначено розмір окладу для конктерної посади.