Районна газета

ВЕБ-ПОРТАЛ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

1. Реєстрація користувачів на веб-порталі.

2. Доступ до розміщеної на веб-порталі інформації:

а) для громадян та застрахованих осіб: про порядок реєстрації громадян у базі даних веб-порталу; про права, обов’язки та відповідальність одержувачів пенсійних та інших виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України; про порядок одержання та використання пенсійного посвідчення; про умови, порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій тощо; зразки заяв, скарг, запитів на інформацію, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, зміни способу виплати пенсій, виплати допомоги на поховання тощо, включаючи можливість роздрукування або заповнення таких документів в електронному вигляді; про права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб; про порядок одержання та використання свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про порядок організації прийому громадян у територіальних органах Пенсійного фонду України, у тому числі за принципом "єдиного вікна";

б) для страхувальників, у тому числі фізичних осіб - підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно: про порядок реєстрації в базі даних веб-порталу; про взяття на облік страхувальників у територіальних органах Пенсійного фонду України, їх права та обов’язки; про умови нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів; про умови та порядок складення і подання звітності; про порядок проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перевірок, а також досудового оскарження рішень територіальних органів Пенсійного фонду України; про іншу інформацію, пов’язану з регулюванням правових і фінансових відносин між територіальними органами Пенсійного фонду України, страхувальниками, у тому числі фізичними особами - підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно; зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для взяття на облік (зняття з обліку), складення та подання звітності, призначення та перерахунку пенсій тощо, включаючи можливість роздрукування або зчитування таких документів в електронному вигляді.

3. Доступ для громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб - підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, обробки звіту, поданого в електронному вигляді, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника (за умови підтвердження автентичності особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу).

4. Взаємодія громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб - підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з територіальними органами Пенсійного фонду України з питань:

заповнення бланків заяви, скарги, запитів у електронному вигляді; стану розгляду заяв, скарг, запитів, поданих в електронному вигляді; подання запитів для підготовки в паперовому вигляді довідок, інших документів, які заявник одержує під час особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України; попереднього запису на прийом у територіальному органі Пенсійного фонду України.

5. Одержання іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, телефони територіальних органів Пенсійного фонду України, новини тощо).

Реєстрація користувачів на веб-порталі здійснюється на підставі заяв за формою згідно з додатками 1, 2 ( для юридичних та фізичних осіб окремо) до цього Порядку, поданих до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) особисто або через уповноваженого представника в установленому законодавством порядку. Надання електронних послуг, передбачених цим Порядком, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України для користувачів послуг безоплатно. Оплата вартості послуг зв’язку (послуг операторів телефонного зв’язку, Інтернет-провайдерів тощо) та інших послуг, пов’язаних із забезпеченням їхніх технічних можливостей для користування веб-порталом, здійснюється користувачами послуг на загальних підставах.

За більш детальною інформацією щодо реєстрації та роботи з ВЕБ-Порталом звертатися до Управління ПФУ в Краснопільському районі до відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (каб № 5) або за телефоном 7-24-42.