Районна газета

СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРЕСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Управління соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації  здійснює заходи щодо направлення на психологічну реабілітацію учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності за рахунок коштів державного бюджету    

Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1057 від 27 грудня 2017 року.

Згідно з вимогами до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.04.2018 №458 послуги із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та учасникам Революції Гідності надає установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа – підприємець, одним з основних видів економічної діяльності яких є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів.  

До суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації включено ТОВ санаторій «Токарі».

Інформація про суб’єкт надання послуг  із психологічної реабілітації

ТОВ «Санаторій  «Токарі» є безпосереднім надавачем  послуг із психологічної реабілітації  постраждалих учасників антитерористичної операції  та/або учасників Революції  Гідності . Одним із основних видів економічної діяльності санаторію є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів, що по класифікатору видів економічної діяльності відноситься до іншої  діяльності  у сфері охорони здоров’я – ( за КВЕД   2010  код 86.90

ТОВ «Санаторій «Токарі» провадить свою діяльність відповідно до положень Статуту санаторію, видів економічної діяльності та цивільно-правових договорів.

Рівень кваліфікації фахівців відповідає вимогам пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року  за № 577/15268.

 Стаж практичної роботи психологів  з клієнтами не менше ніж 2 роки із  проведенням супервізії особами з відповідною кваліфікацією, та досвідом надання послуг  психологічної реабілітації, в тому числі, учасникам АТО.

Санаторій має багаторічний досвід надання лікувальних послуг за різними напрямками санаторно-курортного лікування, штат закладу це також  кваліфікований медичний персонал із досвідом оздоровленя різних категорій населення, в тому числі і учасників АТО.

В разі потреби,  до надання послуг із психологічної реабілітації, залучаються інші спеціалісти, зокрема соціальні педагоги, логопеди, психотерапевти,  юрисконсульти. Рабілітолог та  організатори культурно-дозвіллєвої діяльності працюють в штаті санаторію, та мають відповідний фаховий рівень, що підтверджується дипламами про освіту державного зразка.

 Закладом забезпечується  підвищення кваліфікації працівників. Керівництво санаторію сприяє  формальному та неформальному професійному навчанню працівників. Проводить атестації працівників. Наказом директора призначено відповідального за проведення внутрішньої супервізії працівників соціальної служби санаторію. Затверджено план-графік проведення внутрішньої супервізії до 31.12.2018 року, відповідно до Методичних рекомендацій затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України  № 5 від 05.01.2015 р.

 Персонал закладу професійний, турботливий, вічливий, людяний.

Санаторієм розроблені програми психологічної реабілітації, якими передбачено надання відповідних послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації. Послуги із психологічної реабілітації передбачають психологічну просвіту, індивідуальне консультування, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну допомогу (терапію), групову терапію, психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини. 

Санаторій визначає види послуг із психологічної реабілітації з урахуванням індивідуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологічної діагностики, проведеної фахівцем або фахівцями, в разі потреби.

Психологічна діагностика проводиться у відповідності до стандарту та протоколів її проведення, що затверджуються Міністерством соціальної політики України.

Заклад забезпечує та гарантує ведення, оформлення та зберігання документації із психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

Санаторій «Токарі» співпрацює та залучає  на договірних засадах фахівців інших  установ, організацій, фізичних осіб, напрям діяльності яких відповідає видам послуг, що надаються для виконання заходів, зазначених в індивідуальних планах психологічної реабілітації отримувачів послуг.           

Співпрацює із ТОВ «Медичний центр безпеки дорожнього руху», що веде ліцензійну діяльність та надає медичні послуги за лікарськими спеціальностями «психотерапія», «психіатрія», «наркологія», «психофізіологія». «медична психологія».

Спеціалісти, які залучаються до надання послуг із психологічної реабілітації, мають належний рівень знань і навичок, кваліфікаційний рівень яких відповідає  вимогам, зазначеним у довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених закладом посадових інструкцій.

Санаторій забезпечує надання послуг із психологічної реабілітації в окремих кімнатах для індивідуальної роботи (площею не менше ніж 15 м-2) та групової роботи (площею не менше ніж 4 м-2 на 1 особу з розрахунку на максимальну кількість осіб, що можуть залучатися у групи, та додатково 10 м-2 на групу).

Приміщення закладу відповідають санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, що підтверджується сертифікатами відповідності послуг проживання та послуг харчування, експертним висновком протипожежної безпеки, висновком санітарно-епідемічної експертизи, актом санітарно-епідемічного обстеження об’єкту.

 Місцезнаходження закладу та  місце надання  послуг:

 - Юридична  та фактична адреса: 42215, Сумська область, м. Лебедин,                    с. Токарі,  вул. Санаторна, 96.