Районна газета

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015: РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО СКЛАДАННЯ СПИСКІВ ВИБОРЦІВ

25 жовтня цього року відбудуться вибори сільських, селищних голів  та депутатів до обласної, районної, сільських селищних рад.

З   05 вересня 2015 року, за оголошенням Центральної виборчої комісії, розпочався виборчий процес, котрий цього разу проходить за новим Законом України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII

Для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів відділ ведення Державного реєстру виборців складає попередній та уточнений списки виборців.

Попередні списки  та іменні запрошення передаються дільничній виборчій комісії  не пізніше як за тринадцять днів до дня голосування  на відповідних місцевих виборах.

До попереднього списку на звичайній виборчій дільниці включаються громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та відносяться до цієї виборчої дільниці за своєю виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У попередньому списку напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

 Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку, він може звернутися до дільничної виборчої комісії чи безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку або до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці з адміністративним позовом про уточнення списку виборців.

 Заява про уточнення попереднього списку оформлюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається виборцем особисто. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

До заяви про уточнення попереднього списку додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на відповідних місцевих виборах та належність її зареєстрованого відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" місця проживання до цієї виборчої дільниці.

Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження), громадянство України, належність її місця проживання до відповідної виборчої дільниці, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які недавно набули громадянства України), копії відповідних сторінок якого додаються до заяви.

 Заява про уточнення попереднього списку може бути подана до дільничної виборчої комісії чи органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду. 

 Орган ведення Реєстру розглядає заяви виборців про уточнення попереднього списку, передані дільничною виборчою комісією, а також подані йому безпосередньо.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

Орган ведення Реєстру виготовляє уточнені списки на звичайних виборчих дільницях та  передає їх відповідній дільничній виборчій комісії не пізніше як за два дні до дня голосування.

 Зміни до уточненого списку можуть бути  внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування. В день голосування зміни до такого списку не вносяться.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, списки виборців для відповідних місцевих виборів складаються дільничними виборчими комісіями не пізніш як за десять днів до дня голосування.

У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за два дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців.

Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому самому населеному пункті, де він проживає,  може звернутися в порядку та строки, встановлені статтею 78 Закону України "Про місцеві вибори", до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування. У такому разі виборець до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці не включається.

Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також стосовно наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Заява щодо уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці оформлюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.

  Для складання якісних списків виборців відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Краснопільської районної державної адміністрації звертається до мешканців району, які мають право голосу, з пропозицією перевірити  свої персональні дані, внесені до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців”.

Уточнити свої персональні дані виборці Краснопільського району можуть за адресою: вул. Мезенівська,2, смт Краснопілля, приміщення Краснопільської районної державної адміністрації, 2-й поверх, кабінет №27, тел. 7-15-57.

При собі необхідно обов’язково мати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина (якщо особа нещодавно набула громадянство України). Прийом громадян здійснюється щоденноз 8-00 до 17-00, в п’ятницю з 8-00 до 16-00  (обідня перерва з  12-00 до 13-00), у  суботу та неділю з 9-00 до 18-00.

В мережі Інтернет громадяни можуть отримати інформацію про включення їх до Реєстру відвідавши “Особистий кабінет виборця”. Цей програмний ресурс функціонує на офіційному веб-сайті “Державний реєстр виборців” (www.drv.gov.ua).