Районна газета

ОГОЛОШЕННЯ ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Регіональна комісія Сумського відділення Укрдержфонду повідомляє, що з 06 травня 2019 р. розпочинається прийом заявок та документів від фермерських господарств Сумської області для участі у конкурсі на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам». Заявки та документи приймаються по 04 червня 2019 р. включно. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1102 від 25.08.2004 р. (зі змінами).

До участі у конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Для участі у конкурсі фермерські господарства подають до регіональної  комісії Сумського відділення Укрдержфонду заявку у двох примірниках за формою і такі документи:

− копію статуту фермерського господарства  із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства — для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»;

− копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

− витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (витяг чинний протягом 10 днів);

− копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

− довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

− баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за 2018 рік та 1-й квартал 2019 року за встановленою формою;

− довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів (довідка чинна протягом 10 днів);

− копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

− копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

− бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

− пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання  (з додаванням копій документів, що підтверджують право власності на майно, яке пропонується в якості застави).

Копії поданих документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.

Регіональна комісія Сумського відділення Укрдержфонду розглядає подані заявки та документи у порядку черговості їх реєстрації.

Документи приймаються за адресою: м. Суми, вул.Першотравнева, буд.29, оф.39. Телефон для довідок:  (0542) 77-16-69, електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.