Районна газета

ЧИ МАЄ ПРАВО ЛЮДИНА ВИБРАТИ ВИД ПЕНСІЇ?

Іноді пенсіонер, отримуючи пенсію, не знає, що має право на інший її вид.

ЗАПИТАННЯ: «Мій 58 річний чоловік з 2011 року отримує пенсію по інвалідності 2 групи. Має 36 років стажу. з яких 5 років працював за списком №1, а 30 років — за списком №2. Отримує пенсію у розмірі 90% пенсії за віком. Наступний огляд МСЕК у 2019 році. Чи може він отримати пенсію по інвалідності довічно (без проходження повторного огляду у МСЕК), адже він має достатньо страхового стажу?

Пропонуємо відповідь на це запитання.

Пенсія по інвалідності

Порядок і умови призначення пенсій по інвалідності визначено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058): пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Причину, групу, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначає орган МСЕК згідно із законодавством.

 особи з інвалідністю за наявності певного стажу можуть отримувати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

У даному випадку, якщо чоловіку не буде продовжено інвалідність, виплату пенсії по інвалідності буде припинено у зв’язку із закінченням терміну її призначення.

Пільгова пенсія

Водночас, за даними наведеними у листі, чоловік має право звернутися до органу Пенсійного фонду із заявою про переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на пільгових умовах, яка призначається довічно.

Статтею 114 Закону 1058 визначено право на пенсію за віком на пільгових умовах осіб, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 (далі – Список № 1) та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 (далі – Список № 2) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.

Зокрема, пенсія за віком призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 після досягнення віку 50 років та за наявності страхового стажу в чоловіків більше 20 років 6 місяців, із них не менше як 10 років на зазначених роботах.

Чоловікам, які не мають 10 років стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах (не менше 5 років), за наявності необхідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку 60 років, на один рік за кожен повний рік такої роботи.

Чоловікам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 право на пенсію за віком на пільгових умовах мають після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років 6 місяців, із них не менше як 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Законодавством передбачено, що періоди роботи за Списком № 1 зараховуються до стажу роботи за Списком № 2.

За викладених у запитанні умов наявність і п’яти років роботи за Списком №1, і повного пільгового стажу за Списком № 2 дають право чоловіку вийти на пільгову пенсію в 55-річному віці.

Правила обчислення пільгового стажу

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється згідно із Списком № 1 та Списком № 2 на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих підприємствами на підставі первинних документів про характер виконуваної роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість протягом повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992 р.

Результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п’яти років після затвердження її результатів, якщо впродовж цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестацію.

Такий же порядок застосовується в разі припинення діяльності підприємства, установи, організації з визначенням правонаступника.

За умови підтвердження цього права за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.1997 р. (упродовж п’яти років після набрання чинності Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі — Порядок № 442), до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на такому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, тобто період роботи із шкідливими умовами праці до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних п’яти років за умови, що впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).

Якщо атестація була вперше проведена після 21.08.1997 р., у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.1992 р., п’ятирічний період роботи на такому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, і період роботи впродовж наступних п’яти років за умови, що впродовж цього часу на підприємстві, якщо за її результатами буде підтверджено право на пільгову пенсію, не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).

Якщо атестація з 21.08.1992 р. не проводилась чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21.08.1992 р., право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на такому підприємстві, в установі чи організації до 21.08.1992 р. включно, тобто до набрання чинності Порядку № 442. У такому ж порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.1992 р., право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилось.

У разі непідтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами чергової атестації, проведеної впродовж п’яти років із дати проведення попередньої атестації, до пільгового стажу зараховується період роботи на такому підприємстві, в установі чи організації до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації, якою відповідне право не підтверджено.

Можливо потрібна уточнююча довідка

У зв’язку з тим, що, зазвичай, у трудовій книжці відсутні відомості про зайнятість особи в шкідливих умовах протягом повного робочого дня, не зазначається характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи, підприємство надає уточнюючу довідку (пункт 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку. При цьому довідка про пільговий характер роботи має містити посилання на Список, який був чинним у період роботи особи.

Тобто період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство шляхом надання уточнюючої довідки. Окрім того, надається копія наказу про результати атестації робочого місця.

Якщо підприємство ліквідоване і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, що діють у кожній області при головному управлінні Пенсійного фонду України. Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право вибору виду пенсії

Відповідно до статті 10 Закону 1058 особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону (за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. На сьогодні це – 3 764,40 грн.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), як для пенсій які призначені вперше.

Отже, за наведених у запитанні обставин, лише за умови переходу на пільгову пенсію, чоловік отримуватиме пенсію довічно.