Районна газета

РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. Рівність прав громадян України, закріплена статтею 21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого Конституцією України права на звернення. Це насамперед Закон України „Про звернення громадян”.  

Реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України – є одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України.

Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду, безперешкодно подавати заяви, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення, звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду, оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.  

Важливими джерелами інформації, яка найбільш широко висвітлює пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України «Пенсійний кур’єр» та «Вісник Пенсійного фонду України», на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, а також може отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

З виходом на пенсію людина втрачає поточні джерела прибутку і розраховує на державну систему пенсійного забезпечення. Пенсіонери становлять значну частину населення суспільства, і держава не може не звертати уваги на таку чисельну категорію громадян. Уряд гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом виплати пенсій, а також регулярного перегляду її розмірів. 

Управління Пенсійного фонду України в Краснопільському районі працює над поліпшенням обслуговування громадян. Роз’яснюючи пенсіонерам нюанси законодавства, спеціалісти управління дають якомога ширшу інформацію з тих питань, що їх цікавлять. З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи щодо  пенсійного забезпечення, безпосередньо начальником управління, його заступниками та спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми.

Особлива увага приділяється виїзним прийомам до осіб з обмеженими фізичними можливостями.                                                          

Отже, необхідно відзначити, що реалізації і захисту прав людини і громадянина в органах Пенсійного фонду приділяється особлива увага, оскільки утвердження та забезпечення прав та свобод людини і громадянина є головним обов’язком нашої держави.